еволюция

Еволюционната парадигма – съвременни тенденции в разбирането за психичното здраве

Психотерапията далеч не страда от недостиг на теории и подходи, които да прилага при лечение на психичните проблеми. Някои от тези подходи имат дългогодишна история и хиляди последователи (терапевти, които се обучават в тях и клиенти, които ги предпочитат), други са по-скромни в своите претенции и нямат толкова голяма база…