воля

Волята като източник на сила в моментите на празнота

Празнотата и дълбокото чувство за липса на нещо важно и изконно за личността са сред основните причини за житейските кризи на съвременния човек. Той усеща вътрешна несигурност и тревогата от факта, че в по-голямата си степен не знае какво точно изпитва, какви са неговите нужди и какво ги провокира, очаквайки…