Новини

Теми табу по време на психотерапия

Психотерапевтичното пространство често се превръща в място за обсъждане на теми, които могат да се възприемат и преживяват като теми-табу. Представата за това кои теми са табу в различните общества, култури и индивидуални личности, понякога се различава.
Ако терапевтът не отчита наличието им и/или не знае какво да прави с тях, това би могло да доведе до преждевременно прекратяване на терапията или до нейното ощетяване.
Ако за самия терапевт съществуват теми, по които му е трудно да говори, това също би могло да се окаже проблем за съвместната му работа с клиенти.

Темите, които ще обсъдим по време на този уикенд са:
– Кои теми често са табу за клиентите в психотерапевтичните срещи;
– Начини за въвеждането им по време на срещата;
– Разпознаване на индивидуални теми, които са табу за клиента и работа с тях;
– Смисълът на личната терапия за умението да говорим по „трудни“ теми;
– Терапевтичното пространство – мястото, където в защитена среда, можем да обсъждаме всичко;
и др.

Срещата ще включва няколко основни компонента:
– дискусия по зададената тема и споделен практически опит от специалист;
– възможност за задаване на въпроси от участниците в групата;
– практическа работа чрез преживяване по предварително зададени казуси, свързани с темата;
– обсъждане на представените казуси.

Водещ:
Анелиа Дудина /психолог и психотерапевт/
За контакт:
тел.: +359899706399;
e-mail: info@psihoterapevt-bg.com;
website: www.psihoterapevt-bg.com

Важно: НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ КООРДИНАТИ, тъй като местата са ограничени!

Място на провеждане: online в платформата Zoom
Дати: 20-21.01.2024г. (събота и неделя) от 15:00 до 19:00ч.
Цена: 60лв. общо за двата дни