Новини

Емоционалната интелигентност на работното място

  • Разпознаване на емоциите и чувствата ни;
  • Карта на онези емоции, които често трудно се управляват;
  • Характеристики на емоционалната интелигентност;
  • Съвети за това как да проявяваме емпатия;
  • Съвети за това как да бъдем асертивни;
  • Съвети за гнева и техники за справяне.