Новини

Един поглед за ключов фактор, определящ ефективната психотерапия

Множество изследвания показват, че психотерапията е успешен метод за лечение, но на какво се дължи ефективността й? Въпрос с огромна значимост за подобряване на резултатите от психотерапевтичния процес.

Безспорно съществено е познанието за терапевтичните техники и интервенции, но това познание се оказва недостатъчно, за да бъде терапията полезна. Всъщност, може би най-важният инструмент на успешния психотерапевт за позитивен резултат от терапията се оказва самият той или тя с качествата, които притежава, а също и с действията, които предприема по време на терапевтичния сеанс, тъй като всеки терапевт участва с чисто човешките си качества в терапията и неговата личност неминуемо влияе върху благотворния й изход.

Различните психотерапевтични направления използват разнообразен инструментариум и се базират на различна теория, но изследванията отчитат,  че повечето терапевти съчетават в работата си техники от няколко школи, в зависимост от конкретния клиент, неговите потребности, капацитет за работа, а също и от моментното му състояние. Тези резултати ни водят до логичния извод, че всъщност личността и качествата, които притежава психотерапевтът, са ключовият фактор за успешна терапия. Качества, изясняването на които биха подпомогногнали  подготовката, усъвършестването и развитието на ефективния психотерапевт, който допринася за психичното здраве на своите клиенти.

Изследвания, целящи да открият на какво се дължи ефективността на психотерапията, достигат до извода, че личните и междуличностни компетентности на терапевта са изключително важни, а техниката, която използва, носи по-ограничена полза. Терапевтичните отношения и използваните от терапевта методи оказват влияние върху ефективността от терапията, но най-важното е методите да допринасят за съдействие на взамотношенията между клиента и  психотерапевта, а също така и единомислието между двамата относно целите и задачите на терапията.

В основата на успешната психотерапия стоят терапевтичният съюз между терапевта и клиента (като качеството на този съюз се определя най-вече от личността на терапевта и неговите умения), както и характеристиките на клиента/пациента.  

Няма абсолютна и точна концепция каква трябва да е личността на терапевта, но клиентите имат склонността да продължават психотерапията си при положение, че терапевта вярва в позитивния й изход, притежава умението да изслушва, подкрепя и разбира, интересува се и е загрижен за другия, желае да му помогне, емпатичен е, способен е да преодолее нарцисизма си и нуждата си да контролира, стреми се към непрекъснато развитие.

Психотерапевтът, като всяко човешко същество, понякога допуска грешки, има проблеми и дефицити, но отношенията, изпълнени с човечност към клиента/пациента понякога са много по-съществени от познанията относно съответната психотерапевтична парадигма. Така, че ефикасната терапия предполага баланс между човечност, морал, топлота, познание и компетентност.

Автор: Димитър Делирадев

/студент по психология/

Вашият коментар