Студентски практики

Студентски практики

 

Какво представляват практиките за студенти?

Практиките, които водя са психотерапевтично ориентирани, имат за цел да информират студенти по психология за основите на психотерапията и да им се предоставят базисни знания за различните психотерапевтични школи в България. След обратни връзки от студенти, които вече са взимали участие в стажове, организирани от нас, установихме, че за съжаление, образованието по психология в университетите у нас или не включват практика, или пък са крайно недостатъчни, засегнатите практически познания и насоки. Това лишава студентите от увереност в знанията и възможностите, лишава ги и от налични компетенции, което предполага недостатъчно качествени услуги, предлагани от дипломираните студенти в бъдеще, а освен това ги ограничава и в професионалната им реализация. Стажът предоставя възможност за старт на бъдеща кариера чрез информираност и споделен опит от практикуващи специалисти.

 

Какво ще науча и усвоя по време на стажа?

По време на него, вие ще  можете:

  • Да се запознаете с различни психотерапевтични школи и да прецените след това дали бихте искали да продължите обучението си в някоя от тях;
  • Да придобиете умения за структуриране и провеждане на първоначална психологическа консултация;
  • Да осъществявате практически упражнения, да използвате демонстрираните техники върху себе си и да ги прилагате върху колеги от групата ви, под супервизията на специалисти;
  • Да разберете какви са спецификите при работа в групи – анализ на груповия процес, изготвяне на дизайн за психотерапевтични групи;
  • Да анализирате, заедно с водещите, различни психотерапевтични случаи;
  • Да усвоите умения за организиране на фирмени тренинги;
  • Да задавате въпроси, свързани с психотерапевтичната практика, на които ще получите отговор от практикуващи в областта специалисти.

След успешно завършване на стажа, студентите, които имат желание, ще могат да получат сертификат.

За допълнителна информация можете да ме потърсите на посочените в сайта Контакти