Индивидуална психотерапия

Какво представлява индивидуалната психотерапевтична среща

Кога да избера продължителна във времето психотерапия?

Когато целите задълбочен и дълготраен резултат в следствие на срещите със специалист. Психотерапевтичните срещи целят корекция (промяна) в личността на човека, с цел по-ефективното и удовлетворителното му функциониране.

Какви методи ползвам в психотерапевтичната работа с клиенти?

Психодинамичният подход, който ползвам най-често в работата си, дава възможност за отработване на травматични преживявания в дълбочина, осмисляне на проблемни теми, осъзнаване на причините за даден проблем и др. Понякога избирам различен тип работа – такава, която е насочена директно върху симптома, според потребностите и темите на определен клиент. Продължителността на психотерапевтичния процес се съгласува съвместно и е индивидуална.

Какво трябва да направя, за да се възползвам от този вид услуга? 

– Да се свържете с мен по телефона, по и-мейл или във формата за контакт в сайта и да заявите желание за среща.

– Да си определим ден и час, които са удобни, както за вас, така и за мен, за да се срещнем.

– Да присъствате на срещата в уговорените ден и час.