Предстоящи теми

Списание “СимвоЛичност” 

ТЕМА НА БРОЙ 1: ЩО Е ТО ПСИХОТЕРАПИЯ

ТЕМА НА БРОЙ 2: ЗА МЯСТОТО НА ПСИХОТЕРАПИЯТА ПРИ АСИСТИРАНАТА РЕПРОДУКЦИЯ

ТЕМА НА БРОЙ 3: ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА И ПОДХОДИ ПРИ КЛИЕНТИ С ТРЕВОЖНОСТ

ТЕМА НА БРОЙ 4: ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА И ПОДХОДИ ПРИ КЛИЕНТИ С ДЕПРЕСИЯ

ТЕМА НА БРОЙ 5: ПСИХОТЕРАПИЯТА В ПОМОЩ ПРИ ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ЖИТЕЙСКИ КРИЗИ

ТЕМА НА БРОЙ 6: ПРИВЪРЗАНОСТ

ТЕМАТА ЗА НОВИЯ ПРЕДСТОЯЩ БРОЙ 7 ЩЕ БЪДЕ: “Психотерапия и родителство”
Идеи за посоки, свързани с темата са:
  • причини във възпитанието, свързани с оформяне на личностите ни;
  • отношенията майка-дете;
  • отношенията баща-дете;
  • как/кога решаваме, че искаме да станем родители;
  • вината, която носят родителите;
  • преработка на травми, формирани по време на детството ни;
  • т.н.
Бъдете креативни и се чувствайте свободни да пишете по тема, различна от изброените, която засяга родителството.
Изпращайте ни своите материали по темата най-късно до 15.10.2021г. на e-mail: info@psihoterapevt-bg.com.