Предстоящи теми

Списание “СимвоЛичност” 

 

ТЕМА НА БРОЙ 1: ЩО Е ТО ПСИХОТЕРАПИЯ

ТЕМА НА БРОЙ 2: ЗА МЯСТОТО НА ПСИХОТЕРАПИЯТА ПРИ АСИСТИРАНАТА РЕПРОДУКЦИЯ

ТЕМА НА БРОЙ 3: ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА И ПОДХОДИ ПРИ КЛИЕНТИ С ТРЕВОЖНОСТ

ТЕМА НА БРОЙ 4: ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА И ПОДХОДИ ПРИ КЛИЕНТИ С ДЕПРЕСИЯ

ТЕМА НА БРОЙ 5: ПСИХОТЕРАПИЯТА В ПОМОЩ ПРИ ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ЖИТЕЙСКИ КРИЗИ

ТЕМАТА ЗА НОВИЯ ПРЕДСТОЯЩ БРОЙ 6 ЩЕ БЪДЕ: “Привързаност”
Идеи за посоки, свързани с темата са:
  • видове привързаност;
  • затруднения и/или невъзможност за свързване с другите;
  • проблеми, свързани с липсата на привързаност;
  • привързаност по време на пандемия;
  • може ли да бъде болезнена привързаността;
  • удовлетворение от умението да бъдем свързани помежду си;
  • т.н.
Бъдете креативни и се чувствайте свободни да пишете по тема, различна от изброените, която засяга привързаността.
Изпращайте ни своите материали по темата най-късно до 31.01.2021г. на e-mail: info@psihoterapevt-bg.com.